Optimal reinsurance arrangements under tail risk measures

MAP20090089105

Bernard, Carole

Optimal reinsurance arrangements under tail risk measures / Bernard Carole, Weidong Tian

En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - Tomo 76 Número 3 - 2009