Búsqueda

Inteligência artificial, robots e responsabilidade civil: o que é que é diferente?

Recurso electrónico / Electronic resource
Colección: Artículos
Título: Inteligência artificial, robots e responsabilidade civil: o que é que é diferente? / Nuno Sousa e SilvaAutor: Sousa e Silva, Nuno
Notas: Sumario: 1. Iniroducdo -- 2. Conceitos. -- 3. Responsabilidade por robots: a. Responsabilidade subjeaiva: i. Responsabilidade extsacontratual; ii. Presuruies de culpa; iii. Responsabilidade contratual; b. Responsabilidade objeaiva: i. Responsabiliáade do produtor; ii. Responsa­ bilidade por jacto de terceiro; iii. Velados; iv. Animais? -- 4. Responsabilidade de robots?: a. Capaddade, personaudade e responsabilidade; b. Alternativas e propostas. -- 5. CondusdoRegistros relacionados: En: Revista de Direito Civil.- Lisboa : Facultad de Dereito, Universidade de Lisboa. - nº 4, 2019; p. 691-711Materia / lugar / evento: Inteligencia artificial Robots Responsabilidad civil Derecho civil Portugal Otros autores: Revista de Direito Civil
Otras clasificaciones: 911.6